İşe alım sürecindeki aşamalarımızın amacı, grup stratejileri doğrultusunda belirlenmiş Gelişim ve Değişime Açıklık, Hız, İşini Sahiplenme ve Esneklik temel yetkinliklerimizle uyumlu, işin gerektirdiği bilgi ve deneyime sahip, performansıyla katkı yaratacağına inandığımız yeni çalışanlarımızın aramıza katılımını sağlamaktır.

Yetkinlik bazlı mülakatlar, Acme Grubuna özel olarak belirlenmiş yetkinlikler doğrultusunda geliştirilmiş sorulardan oluşur. Bu aşamada adaylardan beklediğimiz davranış göstergelerini gözlemleyebilmemiz için yetkinlikler bize yol gösterici olur. Yetkinlik bazlı mülakat sonrasında olumlu olan adaylar bir sonraki aşamada yönetici görüşmelerine katılırlar. Bu görüşmeler yöneticinin aday ile işin gerekliliği olan yetkinlik ve davranışları yüz yüze gözlemlediği, iş ile ilgili teknik detayların daha çok konuşulduğu aşamadır.

İşe alım sürecimizde pozisyonların ihtiyacına bağlı olarak adaylarımızın temel yetkinliklerini ve kurum kültürüyle uyumunu ölçebilmek için kişilik envanteri testleri yapılır. Adayların motivasyonu, güçlü ve gelişim alanları ve potansiyellerinin değerlendirilmesi amaçlanır. Görüşme sürecinde teknik yeterliliğin ölçümlenmesi gerektiği alanlarda Vaka Çalışmaları ile uygulamalar da yer almaktadır.

Tüm süreçlerde olumlu olarak ilerleyen adaylarımızın son aşaması referans kontrolüdür. Referans kontrolleri adayın bilgisi ve onayı dahilinde ilettiği kişiler aranarak gerçekleştirilir.

+